Парравичини

Парравичини

За текста на психографиите

Това е може би първи превод на български език на предсказанията на Бенхамин Солари Парравичини.

Съществуват няколко проблема по превода на оригиналния испански текст (или по-точно, неговото възпримане и разбиране). Оригиналният испански текст не звучи “гладко”. Словоредът в много случаи е непоследователен и води до объркване в разбирането на частите на изречението. Причина за това е, че често изреченията не са разделени или не завършват с точка или са непълни. Запетаите по-често изглежда, че са поставени произволно. Част от текста се състои от отделни думи ориентирани към рисунката. В този случай се предпочита изписване изцяло с главни букви и разделяне с титли. Има и нечетливи думи вплетени в рисунките.

При испански думи с няколко ацептации според контекста, понякога конкретната ацептация е трудно изяснима поради неяснота на контекста. Квадратните скоби отразяват значение или педположения на преводача относно значението на предходната дума. Поради произхода на автора се срещат отделни аржентинизми. Използват се също думи и названия, които не съществуват по време на написване на текста.

Често авторът използва начална главна буква за изписване на лица и предмети. Това е невъзможно да се отрази на български когато думата е начална за изречението, тъй като в испанския език членът е предпоставен и отделен от думата и по този начин членът и думата са изписани с главна буква.

Преводът ще се придържа повече към оригиналното звучене на текста, така както го вазприемат испаноговорящите.

Психографии от 1934 година

Атомът ще достигне да господства света – светът ще бъде атомизиран и ще остане сляп. Ще падат бури причинени от набезите на човека в атмосферата, нови болести, объркване на половете, колективна лудост, пълна нелепост.

Светът ще притъмнее.

Нови микроби ще излязат на сцената заедно с нови насекоми. Ще възлязат допотопни животни, които спяха в ледовете, които попаднаха в обезледяване. Годината 2000 ще бъде отново тяхна. Човек ще е тогава от много големи мозъци, макар че без мозъци. Действителността плаши защото те са умственички. Мъжът ще се скрие.

Благодатта ще изчезне от света. Кражбата и престъплението ще са собственици на средата. Чистотата на невръстните деца ще се умърси от лошия пример на прокудените домове.

Брачните съюзи ще спаднат, любовниците ще бъдат приветствани наравно. Мъжът винаги ще се остави да бъде прилъстен. Те ще са прелъстителките.

Психографии от 1935 година

Глухоням ще е светът през 66-то – тогава в Латинска Америка ще се надигне хаосът, който сетне ще обхване света, който не чу. Ще погине човечеството в противоборства.

 

Психографии от 1936 година

Електрическата музика ще е в съюз с черната. Двете ще съборят света и с нея ще отиде светът роб към последния Хаос.

Ще дойде вече началото на края! Човек ще се откаже от себе си, биологията ще крещи, че е открила онова което създава живот без мъж и по този начин с употреба на глицерин извлечен от клетките, Той ще започне да произвежда същества без наследственост, а с непознати начини на живот. Ще дойдат по това време атомни взривове и ще нанесат поражение върху всяко същество, лъчението ще убива и ще напарави раждане от майки чудовища от вякакви виде животни и растения, минералът ще се разпада. От 66-то човек ще се ражда с кости кристализирани от стронций, и стронцият ще направи в живота му ужас, ще ограничи мозъка им, ще измени спермения ген, ще убива черевните кръвни телца, ще увеличи ракообразуването до крайност като ракът ще е всеобхватен. Ядрената сила ще господства и жълтите с руснаците ще се усъмнят в ползите от власт в този смисъл. 666-то ще дойде вече с ръце пълни с ядрени сили с мистериозни невидими и парализиращи лъчи. От нови микроби от електронни цетрофуги от изкуствени комети с …-та …

Куба добра за туристи ще бъде подхвърлена на разруха, ще е мечката и мечката ще остане върху главата й за 5 времена, след това множество изненади ще я изненадат. Ще има кръв, кръв и огън, огън и смърт, и после, нищо!

В 5-тия Час на лунния час, ще пристигне космически кораб от Арес и ще рече: Отминала неволята отново ще дойде слънце, небесната птица с бяло коремче ще кацне върху посребрената земя, спасена и обгрижена от Бог.

Ще дойде Въстановителят!

Рицар ходещ в пространството [космоса].

Лудостта възкачена в управлявящите ще е причината за великия Хаос.

Психографии от 1937 година

Надвива жената над мъжа.

Юдит ще се повтори!

Жената мъж ще е истина и ще е на два етапа, от рождение от двата пола и от предтеча. Ще е началото в тях, но истината ще блесне. Медици ще оперират и ще направят добре, но жената мъж няма да се представи до 70-та.

Половият контакт ще намалее бъдейки с влошена привлекателност. Мъжът няма да почита омъжкарената жена и разложена от нелепи моди. Жената ще бъде отдалечена от майчинството поради липса на желание към женствения мъж и разложен от глупави моди. Медицинската лаборатория ще затвърди майчината посявка по изкуствен начин и утрешният човек ще е от спермен подбор.

Родители, аз, ангелът на Детето, моля заради утрешното дете. Родители, научете се да бъдете родители, оставете порока, оставете кражбата, изгодата, хазарта, чуждата жена, приятелското влияние, оставете светската празнота на студения и отровен град.

Миг идва на площадите на БА [Буeнос Айрес] в който.

66, изхвърлени от Рая отново ще са Адам и Ева

Психографии от 1938 година

Ще дойде атомът и ще царува.

Вече няма да има интуиция и човек ще познае неволята. Високмерният и лицемерен човек, който разруши пътеката, уби брата, не се въздържа сексуално, принизи малолетния и побягна с ламтеж след златото. Човекът, който изостави любовта!

Утрешният човек ще произлезе от лабораторна семенна посявка. Жената ще търси подбраният син семето предложено от медика. Ще се предпочитат атлетични мъже (на разположение) и интелектуалци. Човекът “вулгус” няма да се има предвид и ще се остави да изчезне. Годината 2000 след катаклизма ще знае това ново правило и човекът животно ще заспи завинаги и размножаването по този начин ще даде на човека “без първороден грях.

Рим в мъки, пада в ужаси графския град. Херметизъм в Неаполския квартал. Объркване във Ватикана. Църквата потъва, Папата ще излезе, ще има обществено удобрение, но ще е късно. Реформите ще изплашат католиците. Младите свещеници ще се противопоставят на пасатистките течения на пълна власт. Нова Църква. Нови форми. Събрания в противоборства. Утре ще е завръщане в катакомбите.

Човечеството в раздвоение ще е.

Две космонавткси същества ще пристигнат в Русия. Две космонавткси същества ще пристигнат в Н.А. [Северна Америка] Ще пристигнат космически същества в света, ще се видят и ще се каже за тях: Това са онези, които пристигнаха да населят вчерашния свят.

Върху материлистическото човечество ще се изправи смъртта, чумите и катаклизмите. Година 65.

Боевете в Изтока без почивка ще даде напътствието на края на свършека 66-то. 66-то човек ще се гледа в огледалото на свършека и ще иска да умре неимоверно, експлозията ще стигне Антилите и…

РА. [Република Аржентина]

Аржентина трабва вече да се готви да страда. Ще имат господари, които ще й сведат комунизъм с фашистки черти. Смъртта тича по нейните улици и пътища.

ПАДА ЛЪВЪТ НА МОРЕТАТА

Английската мощ ще бъде разколебана по най-вътрешната си струна. Комунистът ще дойде за тях.

АМЕРИКА

КАРИБИ

Центърът на Америките ще се запали. Янките ще запалят и Америките ще се обърнат срещу тях. Кариби ще се заличи.

Времето ще е смърт

Раждам се, живея, умирам, ще е безсмислена дума в Хаоса!

Платото ще бъде запаезно [няма да се засегне] и объркано ще гледа хаоса, но чумата и атомните деформации извършени там, ще направят място предполагаемо [по начин, който може да се предполага], но неузнаваемо. Световни изследвания, но светът няма да може да предложи нищо, ще е затъмнено, три времена, но едно време след [като дойде] светлината.

Бедствието ще бъде предсказано, макар че никой няма да повярва, но ще дойде. Вече е убедено човечеството. Бедствие.

Лице на Лица.

Уркото идва със своят [леярски] тигел за раси и ще каже: Отворената Пампа спасена ще е [бебешка] люлка на 2002

2002.

Пълна победа на човека над злото през 2002. Последният Папа Петър, завършек на Папството ще царува без ум върху новото “Служител на Бог”. Ще се рече: “Кристо Мундис” и ще е Христос на света. Той [Христос] ще дойде на него [на света] от Последния катаклизъм. Злото ще се укроти и на новата геотрафска карта на Сахара ще се види синьо като в Тихия океан на Вергел [Градина на изобилието]. Луната ще е превъзходила пред [закрие] слънцето вече осветявайки новата луна Амнис [Потокът]. 2002.

ХХ век

2002.

Изящното същество ще е през година 2002. Промененият свят, ще покаже нови земи, нови градини, само един език, само едно Общо правитечство и един Бог. Девствените земи, които бяха до катаклизма гигатски космополиси ще се култивират с новите циментници появили се близо до моретата. Каркосът и нангарините [маргарин?] ще са препоръчаните храни за поставянето им в таблетки за укрепване. Животните “за месо” вече няма да бъдат, ще се живее от морето. Хляб и Риба ще се каже, но ще се яде от хапчета [пресовки, малки количества] защото лакомията ще е изчезнала.

Съществата ще са телепатични с течение на времето.

Вече ги има, и вече знаят за своята способност и я прикриват. Ще дойде ден когато ще е напълно открито и няма да учудва.

Ще се появят летейки [по] небето кръгове от светлини, носещи страни същества от други планети. Да, ще са, които пристигнаха да населят Земята ще се каже, и ще е вярно.

Да! Които се наричаха ангели в Стария завет, или гласа на Йехова, ще са и отново ще бъдат видени и ще бъдат видени и ще бъдат чути.

В Южна Африка ще се види черният междупланетен.

Моретата ще бъдат заети от съществата от други светове, които ще пристигнат на всъдеходни лодки.

Ще носят от земята за Ганимед и близнака му Европа водорасли, там е нужно като храна, нямат големи морета.

Ще пристигнат.

Пална тъма. След карибския Хаос само едно око ще види от единвствената палма и ще види южната светлина. Пална промяна на земната ос, но юг ще е винаги юг.

Парравичини използва прилагатилното южен, вместо съществителното юг навсякъде.

СВЕТЛИНА

Синовете на равниния север ще видят светлината на утрото след големите бедствия, които ще разделят Южна Америка от централна и северна.

След това светлината ще е южна.

Втори потоп

нощ на нощта стига пред водите и огъня.

Една планета ще бъде наранена от изгаснала планета, кято обикаля пространството. Тази планета ще е Земята. Раната от сблъсъка ще е в южната част на северната полусфера и ще изтръгне голяма част от облика й. Тогава светът земя в разтърсването, ще се обърне като този, който й е бил изтръгнато отломъка от “Южна Америка”, което днес се нарича възвишение “Суна”. Отново потоп отново мрак, отново оста на мястото си, отново въртене и ново море на оставената празнина, и отново друга луна, която блести повече- Амнисата –

1999

Човекът ще бъде подхвърлен и наказан.

Падат върху земята ден 5 на 5 [месец] на петици ударът на звездния огън – Ще падне в областите около Гибралтар и Балеарските острови – Три дни там, два дни в Северна Америка. И накрая един ден за пет часа, на Антилите. Огънят ще пречисти.

Нови умозрения

Опасност

АТОМ!

Господа… помислете

Светът се подготвя да опита нова сила, която ще ноправи добро и зло – ще издигне човека на нови планети – или ще радпадне света – в този случай, Хаосът ще спаси от пълно разрушение

АТОМ

извратено умозрение идва

Да бъда или да не бъда! Една от двете възможности идва. Светът ще го изиска или едното или другото!

Хамлет ще бъде на света.

Идва!

Нова система за общуване на света по [чрез] изкуствени планети

Стар пастор ще направи нов Израел.

Израел – Нова Земя! Евреинът намира ерец Израел

Летящи чинии на света!

Идва добър Папа и ще говори с думите на скромния Христос. След това ще го наподобяват и църквата ще се раздели на стари и на млади.

Добрият Папа ще се прослави през 2002 година скоро ще бъде чут и ще бъде Христос.

Въжделене и надежда за по-добър свят. Ватиканът ще се моли на събора и събора ще бъде

Пум Пум Пум

Новото музикално призвание

ЮНОШ […]

Дълги коси при мъжете

Слънцето ще разкрие злини, за които се мислеше с насмешка, и ще са тежки

Сърцето ще е изкуствено през 66-то

Раждаемостта ще разтревожи дори Папството. Ще е безполезно!

Раждаемостта не трябва да се пипа.

Бог ще го направи!

Жената ще бъде стерилизирана за да не става

Майка!

Мъжът ще бъде стерилизиран за да не опложда

Майчинство – няма да бъде вече!

Няма да има вече бременост

Изкуствено майчинство

Осеменена!

Произходът ще бъде без значение.

[или: Стойността на произхода ще се обезцени.]

мъжът ще осеменява без съприкосновение

Няма да има първороден грях!

Идва космическата ера!

Внимание, че ще загубят!

Летящи мъже през ерата 60-70!

Навигационна в пространството!

Опианен на височината на Летящия човек!

Ще загинат без завръщане!

Въздухоплавателите ще се срещнат във висините и ще се поздравят. Те ще окрият космическите същества.

Светът ще е пленник заради стремежа си да овладее космоса. Ще се качи човекът, ще се открият феномени на височина – ще говорят истината [повече отколкото е разрешено] и ще бъдат наказани. Луната ще е цел – Марс ще е цел, но ще са не[-]докоснати цели до края на века. [Не само, че] Няма да види човекът планетното същество и ще го подцени, но и ще го отрекат. Тогава светът ще се обърка в борба на противопорожности – Глад пада на запад – Изтокът не се поучава и пада в Глад – Аржентина ще пострада в умален вид, това което светът ще пострада после – Аржентина ще бъде светлина!

Навигационият от земята ще бъде нападнат от звездните и ще [за]млъкне

Навигационите ще бъдат отвлечени от Ганимедците в Русия

Началото на завоеванието на въздуха ще бъде лесно, след това ще бъде смърт!

Победеното небесно корабно тяло ще каже и ще уплаши.

Издигайки се ще повярва човекът, че ще достигне планентите.

Няма да достигне, но ще достигне без да достигне и ще е жертва на своето голямо желание.

Човек ще стигне пространствата [далечния космос] ще търси живота на планетите и ще го видят

Измъчван ще бъде космическия човек прев 70-то

Космически същества ще дойдат!

Навигационният от Ганимед наблюдава Земята – Вече

Звездни същества ще пристигнат зелени и сини на цвят

Всъдеходният от Ганимед

Ганимед ще говори!

От планетата Нептун

Отново идват!

Поздравът на Черния навегационен!

Навегационните са от Бог, въпреки че идват от Венера

Вървящ кораб от Венера по Земята и венерен [или венерианец]

Средновековна дама ще изглежда Навигационният Марсианец!

Марсианец ще дойде на земята

Трябва ли да [се] спре човек?

Да! четейки Тереза де Хесус

СОРТЕРЕСА

Светът ще се раздели на две, левица и десни – друго трето положение да бъде в прегръдка, ще се рече, но прегръдката ще бъде за наказание, едно заради ламтеж, друго, заради измяна. Русия ще напредне. Китай ще е след нея. –

Прегръдка на противороложвости.

Световна невралгия. 66-то ще е началото на края.

Изкушение, порок и смърт!

Добродетел? Няма да се види [през] 66-то!

Ще се вдигнат социалните класи. Ще се бият във войни. Светът ще кърви и диктаторите ще управляват, но ще бъдат мъртви!

Светът върви към единствено правителство

Американски голфист управлява и го убиват млад!

Началото на края!

Ще е умрял

Човекът Оркестър от Северна Америка

Северноамериканския слон ще има черна вода в хобота си и ще започне неговото зло [ще започне да страда].

БОРСА

ПОД [на дъното]

Криза Криза

Големият милионер Янки – ще престане да бъде

АМЕРИКА

Виждане без Север [без ориентация]

КУБА

брак без сговор

Антилите ще бъдат покрити с войни. После Хаосът ще им навреди [по всякакъв начин]

Изтокът ще се вдигне за 65-то

После, Хаос!

Виж – набюдавайте идва ерата на болката в Южна Америка

Китай изпреварва америка!

Песента на мандарина ще се слуша с удоволствие и ще се пее в латинските страни

Хаос!

Японски танц идва в Америка през 170 [или: 70-то]

Просякиня ще е Латинска Америка 70-то [който събира за себе си или за другите?]

Комунистически Китай отива в света!

Едно око бди. Едо опитно око. –

От висините на съдбата управлява и заповядва. Латинска Америка и засенчена ще е жертва на кубинското течение. Кръв по столичните улици. Кръв в домовете. Кръв, деспотизъм, нещастие, глад. Окото ще спре да върши. Държавите ще се нуждаят от опитност. Съзнанието и идеалите ще се объркат. Скоро ще разберат, че двете противоположности си съответстват и ще се разбере за войната, но войната ще е приключила с две трети от човечеството. Край на века в хаос. После мир.

ИСПАНИЯ

66

БОГ

Испанията […] след наказанието се страхува от Бог.

Ще пристигне в Испания Посещението на Девата в своя ден, ще каже.

Владетел идва в Испания. Ще руши и ще гради. После един Бурбон ще бъде на неговото място и господаря ще отиде в Аржентина, ако здравето му не се е свършило

Пиеро управлява в Аржентината преди да дойде редът.

Клоуни в Аржентина управляват до

Стига!

Гъсеницата, листото и охлювът

басня ще изглежда в Аржентината. Три сили ще пристигнат обединени за да се противопоставят на Каймана.

Гъсеницата, земята. Листото, въздуха. Охлювът, Море. Кайманът, Антили.

Триптих на нежни оръжия в Аржентината, но няма да бъде – докато престане да бъде нежни, после ще бъде – 66 е

НОВО СЛЪНЦЕ

НОВА СВЕТЛИНА

Сухото дърво на Аржентината ще знае за ера от нов дъжд. Ще стигне до нейната земя благословията след големи борби на срещи и разминавания на горделиви [върховни] във викове и от сдържани [безсилни] викове. Ще дойдат три шефа и ще кажат – няма да бъдат, но след това ще са в сила и истина. Те ще извикат човека да бъде и той ще бъде. Той ще е сив човек.

ЦИОН

АРЖЕНТИНА 

Победена Земя Аржентина! Победена от слепия мъж – води – епидемии – земетресения борби ще я разрушат. Стремежът на човек – експлотация на човек от човека въоръжени гарнизони ще крещят скрити. Още ще излязат на среща  с Хаоса –

Пълен хаос – разколебаване – гласове от чужбина – Пекин – Токио – Хавана – Русия С. Америка дилеми на крайности – Звезда срещу звезда. Музика на срещупоставяне Пеене на срещупоставяне – сянка – тъма, глухота. Мъж ще вика никой няма да го слуша. Жена ще вика – никой няма да я слуша. Но изведнъж ще се появи един военен е ще бъде.

Ангел в Аржентина

Аржентината ще познае Ангел на Мира

Идва в обеднялата Аржентина ново слънце. Ще дойде денят, в който на лъжовната дума ще се вярва. Ще дойде когато водите дойдат с бясна сила. Кагато физическото здраве на слепия и смахнат се разклати, когато земята се разтърси под краката му, когато сплетнята вдигне масите, когато крадецът бяга по улицата без да бъде задържан, когато жената завика за своите права и защитава политически каузи, които не я засягат – ще дойдат с шестицата, ще дойде през Май.

Духовно извисяване в Аржентина от 80-то

Пампа Аржентина – люлка на утрето.

Последната мазка в Аржентината ще се даде от сив художник.

Платото ще говори и ще даде плод.

АРЖЕНТИНА 6

[66]

ИСПАНИЯ 6

Испания ще е връзка на обич с Аржентина в своите две земи ще се види Девата и Вярата ще е в тях в своя час

ясновидци над света ще говорят за края на свършека и за Цар Христос

Англичаните ще бъдат с дълги коси и поли

Английската Мис ще изостави своите обноски и ще се освободи и обхваната от светски лудости ще поведе своята държава към Комунизъм

60

Френска Реставрация ще се направи от един военен шеф и този ще я остави да попадне в червен комунзъм

Заколена

Напълно по надолнище за Франция 66

Франция либералната ще бъде заколена и поднесена

Фигуристката Франция ще види червено.

Когато на Тур Айфел в Париж се издигне червеното знаме, Европа ще е комунистическа. Гладът ще ги търси. Франция заслепява света със странно схващане, което нама да бъде.

Виолончелист без виолончело в Русия ще бъде ще каже и ще направи и ще падне януари – После война.

+ [непълна свастика] ЙОКАНААН ЩЕ БЪДЕ В РУСИЯ!

Религиозното призвание

Умира!

Тежестта на съзнанието ще падне върху Рим

Свят цирк! Сред смях и танци, сред борби за нови удоволствия, ще дойде краят

Добродетелта и пороците ще се разминат когато светлината дойде – междувремено пороците ще се славят и Добродетелта в смърт

Ангелът на унищожението със своя тромпет ще дойде 66-то. Ангел на злото ще дойде на света. Ще дойде разединявайки човек, на спващания, политика, на партии, религиите, на Вяра, и дори Католическия Свещеник и единя ще се разединят. Бог ще бди.

Вече идва слънцето на взривовете. То ще поднесе война – човек ще полудее и Хаосът ще бъде за да премахне Хаоса от човека

Хаос от Бог срещу Хаоса на човека!

На поход човечеството към Хаоса!

Пролетариата ще се вдигне на света и ще засегне Всичко – Победоносният пролетариат след това ще е жертва на него самия. Хаос – смърт!

Схващане за Световно престъпление!

[…]

Умира любовта

Мечта ще бъде

Комунист

 подчинение Световно

Изненада от Големия шум при пристигане

Хората ще са неразпазанти след великия шум

Ще има отит след великия гръм

Ракът ще напредва до края на времето

Идва масираната лудост!

Мозъчното заболяване ще бъде всеобщо в края на века

Обсебен от злото.

Лудост в човека на края.

Ще се затвори човечеството от страх в края

Хирон ще умори пътуванията си в еднозвучие… Толкова ще пристигнат! Милиони

Пред хаоса любовта ще се види на вратите които знаеха за страданието. Нова алхимия ще възникне и ще се използва. Тя ще бъде любов към ближния, ще се говори за това, но няма да прихване [няма да се осъществи] до 2002-то

Религии ще се извикат за задачата, но няма да прихване! Само една дума ще прихване в него и това ще е Христос!

Глад!

Световна бедност

Космосът докарва Планета, която ще се блъсне е

Полюс ще е на екватора след Хаоса

Пролет ще е Есента! след Хаоса!

Лято! ще е Зима! след Хаоса.

Студено е

Есента ще е Пролет! след Хаоса

ЖЪЛТЪК

Жълтък

Последното наводнение

Светът завръща Камената Епоха и Пещерните Хора

Стената на опрощението на края на времената пада

Душите се Скитат през 99-то

Вярата в отвъдното Ще Спасява!

Последната Седмица на 99-то ще е на добре

любовници се завръщат 2002

семейство се завръща 2002

Светото четмо се завръща!

 “четмо” е, тук не е “писание”.

Психографии от 1939 година

Механизмът ще заеме мястото на човека и замененият човек ще умре в глад.

Светът ще има прищевки пред космонавтската маска, ще се приведе и ще е реверанс. Човекът птица ще бъде възхваляван, но тази слепота ще изчезне когато тътенът на войната срине околията на света.

Времето ще отбележи края на Времената.

Ще дойде денят, в който Светият Отец ще призове своите свещеници за да ги накара да се вразумят, но всичко ще е напразно, църквата ще падне в слепота и потисничество.

Никой в света няма да наблюдава миналото на нещата, там се приготвят да завладяват. Пристига Хаосът се каза вчера и днес идва Хаосът и идва Цион.

КАРИБИ ~ ЖЪЛТИТЕ ~ РУСНАЦИТЕ ~ НОВА СИЛА ~ ПАДА КОРОНА ~ СЪБРАНИЕ ~ НОВИ НОРМИ ~ Кайманът ще направи хапе и ще причини разрушения. Ще пристигнат жълтите. Червените ще се изплашат и ще бъдат жертви на такава маневра. Ще паднат спътници пред жълтото.

Космос свят

2002

Човекът на 2002-то ще бъде мозъчен, ще подсили металзирани градове. Златото няма да съществува, борбата за съществуване няма да съществува. Ще бъде човекът напълно организиран, ще ичезнат господарите защото ням да има вече ламтеж, лукс и т.н. Любовтта към ближния ще е истина и светът ще живее в прегръдки. За хиляда години злото ще бъде прокудено от света и през тези хиляда години мирът ще е в любов и хората ще опознаят и посетят своите планетни братя. Мозъкът на 2002-та година ще е, който днес владее на Венера.

 Пътуват вече кам Земята невидими за човешкото око междупланетни кораби. Тези невидими същества за човешкото око винаги са съжителствали на нашата планета и обитават храмове и манастири защото са мистични и работят за разпространяване [налагане] на вярата.

Последни новини ще обявят масовото пристигане [кацане] на невидимите.

Съвет на патриарсите в Рим ще бъде, но…

КАТОЛИЦИ

ПРОТЕСТАНТИ

Религиите ще се приближат през 65-то

ТРЕТИ ПОЛ

половете ще се отделят от телата, макар че ще се намират в полове, т.е., в същите полове. Нов пол ще им се вмести. Полът ще се завърне в търсения на вчерашния ден. Човек в началото ги имаше. Полът в отклонение ще обяви края на свършека и началото за започване.

Изкуствени сърца през 65-то и след това, мозъци!

Зародишът трябва да се роди и ако глад и войни намери, ще трябва да го поживи, ще е неговата съдба. Бог го изпраща. Да се отреже ще е неопростима вина!

И това? Това е детето при раждане ако майка му го убие. Загива без да изпълни съдбата си.

Бог ще каое през 66-то

Юмручни истини!

Децата ще се избягват заради бъдещия глад през раждането си. Не трябва да бъде!

Детето трябва да се роди Бог го заповядва и изисква Съдбата не трябва да се владее от човек!

Звездоплавателен брак ще бъде

Жертвата на брадатите в Куба

Археолозите ще изучават надписите Мая – Те са от Венера Донесени от там от Венерианците

Мъртви пеперуди на платото ще бъдат донесени от венерианците

Пастирката Църква ще е в голямо изпитание

Мъченици ще са министрите [служителите] на Църквата

КОМУНИСТ

Църквата ще е мъченик

Ново сърце

Църквата ще се обнови напълно след разногласия

Неистинска радост в Европа от 66-то

замайване 70-то

Стомашна слабст през 70

Материалистичния свят ще се покаже най-много 67-то и 71-во ще се направлява към края. Войни ще бъдат във войни от сражения. Хора ще се екзикутират от своите хора. Диктатори победени от своте привърженици. Помежду си ще се избивт. Близките светове ще изпратят своите кораби и ще направят да пристигнат съобщенията. Ще се чуят, макар и не разбрани. Пътува кам Земята планета, която може да отклони и дори да промени със своя удар в крайния юг на Земята там по 75-то и ще е потоп.

“Гласът на вълната” ще пристигне на плажовете и ще удави

Взривът ще предизивка Новия потоп!

Небесни прояви ще обявят идването на Христос

Психографии от 1940 година

Върху господарката мумифицирана, върху пепелищата, господарят ще се обедини към друга без да се обединят, но ще са обединени.

Египет ще единствената част на света където ще се видят изхабени раболепия и неистиски богове да падат.

МЕЧКА МОРЕ

По което и да е време Руснаците ще се хвърлят във феодалната си собственост. Никой няма да ги ограничи, но инстинктите им ще бъдат обезсилени обезпокоително. Нищо от души приятели. Там ще загинат, които трябва да паднат и Русия ще се освободи накрая от злото, което я гнети. Русия ще бъде. Ще паднат там господари и който е най-утвърденият ще отиде към анонимността на мъртвите, които също отидоха. Незначителен човек прякор и ще му се смеят, но един ден от толкова за потулване, мъжлето ще отскочи така високо, че ще изплаши света и след това Русия ще падне като антисоциална. Ще живее в добро и за дорото.

Египетският огън ще се наложи. Египет ще командва. Египет ще убива. Египет ще каже в Аржентина.

Русия и североамериканци ще се доближат до плавателни постижения в етера. Ще видят в полета до зевездите изход [избавление], нищо няма да ги спре. Жълт лъч ще е огън на огньовете и огънят ще се разрастне.

Лондон! […]

Островът потъва

Нещастие ще разруши и ще обезсили човека от болка и неутолим глад. Животни ще бъдат разкъсвани и жени ще са в отчаяние с родилни конвулсии.

Извънземен спътник лаборатория където се работи за човечеството. Там отглеждат зловредни зародиши от земята за да се открие начин за унищжаването им. Там се търси начин да се приключи с болести, които унищожават. Да се постигне почистванията на токсините, които обитават нашето пространство и водите. Там се проивежда изкуствена кръв от различен тип и по различни начини за лечение за да достигне до нас в случай на помощ след последния хаос!

Психографии от 1941 година

Двубой на мощи между янки и руснаци. Двубой за превземане на комос и позиция. Въпреки че не изглежда, Америка ще носи скиптъра.

Аржентина ще има своята “френска революция”, за победа, може да види кръв на улиците ако не види мига на “сивия мъж”.

”Средната класа” спасява Аржентина. Нейната победа ще е в света!

Година 2002. Нова Ера.

Измъчено човечеството ще се обедини в Братска прегръдка, расите ще се объркат.

Психографии от 1951 година

Човек ще е смешник и ще е стопанин и господар на света в смешник. Дълга коса, тясно чело и Лековерност.

Психографии от 1960 година

Междупланетни кораби пристигат на Земята в ПАКС.

Земната цивилизация притежава изгубена цивилизация. Тя бе по-висша от тези, които я последваха. Човекът от него време беше “приспособим” към високата земна топлина също, към големия студ на произхода. Той беше електромагнетичен, знаеше да работи с висшата математика и звездните науки. Все още този магнетичен човек обитава замръзналия Плутон, както се каза, той е приспособим.

Всъдеходният междупланетарен кораб ще покаже съществуването на обитаеми канали във вътрешността на Земята. Той ще се потопи в Южния полюс и ще се появи на Северния ролюс, едва за мигове!

Психографии от 1971 година

Братя, Кибернетиката – технологична форма на власт, ще е убиец на човека когато пристигне… В ридание!

Часът 10 носи началото на края-Часът 11 краят без край- Часът 12 края на края- До началото!

Планетите ще кажат на човека от нечовешка раса с външна красота и умствена сила. По-висш!

Психографии от 1972 година

Промяната ще започне в часа 10! Ще е промяната в промяната на промяната-в часа 12 – Ще е началото – Ще е Исус!

Шумове! -Шумове във вътрешността на света. -Шумове по покритието. -Шумове по хората. -Защото това е часът 10. На наказанието!

Ще дойде третото хилядолетие – с него, възкръсването на истината – каквато е била-

По рождение ще има съзнание, на света в негови час; защото ще знае от деня на зачатието си – защото ще донесе основателност на своя мисионерски дълг – Обучава!

Не съществува революция – нито промяна – Само съществува изучено отклонение и затъмнено внимание.

Психографии от неизвестна дата

”Любовни сънища” на Лист ще се свири в начолото на злото, след това ще е черната музика, след това електронна, и на края на свършека, Кампи музиката.

Неовладяното желание за власт ще загуби света.

Души в мрак.

Глад. Милосърдието ще трябва да дойде за да спаси човечеството.

Жената ще е читател на книги, вестници и списания. Жената ще има преднина пред мъжа, ще го измести. Неин ще е панталона и мъжът ще стане жествен.

Жената на Лот отново ще бъде на света. Амбицията, в неговото наказание тя ще открие нежелание и изоставяне на мъжа, който ще продължи към светлината.

Светата майка не ще бъде вече по времето на Кропп. Майката ще е в лабораторията за осеменителна посявка.

Първопричиният грях ще бъде преустанавен от заплодителната лаборатория.

Църквата ще обърка своите стъпки и нейните управници ще я фалшифицират.

Разбиране на Свещените писания ще се наложи в края на времената ще е север и спасение, ще е Мир и уеднаквяване на църквите.

Пирамидата ще каже за отньовете, от водите при пристигането. Ще говорят кратерите.

Към смърт ще отиде светът от 66-то заради това, че не беше познал брата растение, нито минерала, нито мислещия от дъбокото море, нито мислещия от дълбоката земя, нито междупланетния пътник, което ще обяви Хаоса и няма да стане понятно.

Нови оръжия. Нови характери, нови усещания. Полове в нови положения, нова музика и Демонични характери през 66.

ЦИОН. Евреинът ще царува.

Гладът ще е с жълтия пръст, кафеникав и черен, който ще разруши континети. Ще се появи холеричен унищожител и експлозията на хиляда експлозии ще оглуши и слънцето ще падне. Започва 66-то.

666.

СЛЯП СВЯТ.

Светът в изкушение на злото ще попадне.

Сифилис, болестите ще се завърнат през 66 и ще причинят мор.

Епоха на 666-то. Ще дойде ерата на противоречието.

Рибар на възможности ще е Изтокът, но ще бъде ловен [като риба].

Времето ще е смърт.

Звяр. Светът ще падне в наследство на идеи в единение с 66-то. Начало на края на свършека след Великата война! Сатанизъм и Наследства на идеи и нрави ще се питат хората.

 

И онзи дом падна и онази цивилизация приключи ще се каже на 66-то, без да [се] види че хаосът се отдалечава. Невидимият брат ще го обяви. Ледниците ще го кажат. Водораслото ще го изкрещи, умственото насекомо ще го покаже и звездните ще го повторят, пристига Кропп.

Болният от голямото зло е земното очакване. Злото ще се свърши на 5-то от които четири вече пресякоха. 5-ят ще е най-страховит. Ще продължи след това общият ужас след великото стълкновение светът ще се върне към своя ход и тогава ще се разкрие по форма 5-тата сила на чистите духовни лица. По тях ще са сдружени петте части под блясъка на доброто.

Корабите на Песнопения [Кантове] пристигат 69.

Теорията на Дарвин няма да бъде защото ще се знае, че човекът е слязъл от планетите.

МОН. Живи мозъци ще говорят със звездни мозъци и ще кажат на света часа за започване, и ще открият от живия мозък обитател на атмосфера на пулсирането на Вселената. От Урановият подчинител, от Окото на изток от Летящия Еднорог на статичната Грива на пространството на нормалните хиени на синия петоъгърник и трите му звезди, от формта на типове и от слънчевите системи на млечните.

Мислещи звездни мозъци ще пристигнат на земята и ще й помогнат.

Мир и обич, знак на Труда и любов към Бог.

 

създадено 4.01.2018

променено 2.03.2018